Kosten

  • Eigen bijdrage advocaat of uurtarief

Natuurlijke personen kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor – gedeeltelijk – gefinancierde rechtsbijstand. Dit geschied aan de hand van uw sofinummer.

Afhankelijk van het inkomen in het peiljaar wordt een eigen bijdrage vastgesteld.
Meer informatie hierover kunt u vinden op de site van de Raad voor Rechtsbijstand lees meer…

De Raad voor Rechtsbijstand stuurt u ook zelf een bericht om u te informeren of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en wat de hoogte van de eigen bijdrage is geworden.

Aan het einde van ieder jaar voert de Raad voor Rechtsbijstand een inkomenscontrole uitvoert. Als uit deze inkomenscontrole mocht blijken dat uw inkomen in het jaar alsnog boven de tabel van de Raad voor Rechtsbijstand is uitgestegen, dan kan de toevoeging met terugwerkende kracht worden ingetrokken en dient u ook de kosten van rechtsbijstand te

  • Korting bij doorverwijzing via juridisch loket

Indien u door het Juridisch loket bent doorverwezen naar ons kantoor, krijgt u een korting op de eigen bijdrage. In 2019 is de korting € 54,–.

U kunt zelf bellen met het juridisch loket voor een doorverwijzing naar ons kantoor. Het telefoonnummer is 0900-8020.

Gedetineerde cliënten behoeven in beginsel geen eigen bijdrage te betalen voor advocaatkosten.

  • bijzondere bijstand

Indien u een uitkering ontvangt van de Gemeente waar u woonachtig bent, of u heeft een inkomen op of rond het bijstandsniveau, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor bijzondere bijstand in uw Gemeente. In dat geval hoeft u de eigen bijdrage niet, of slechts gedeeltelijk te voldoen.

  •  Overige kosten: griffierecht, leges, deurwaarder, publicatie krant

Afhankelijk van het soort zaak dat wij voor u in behandeling hebben, kunnen er bijkomende kosten zijn, zoals:

  • Griffierecht : dat zijn administratiekosten van de Rechtbank
  • Leges : dat zijn administratiekosten van een gemeentelijke instelling (bijvoorbeeld burgerlijke stand)
  • Deurwaarderskosten
  • Publicatie in een dagblad